Биоразнообразие в повече!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Симитли

Обект: 2232 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 18388.00 Първа: 09.06.2022
Втора: 09.06.2022

ДГС Симитли

Обект: 2230 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 13978.00 Първа: 09.06.2022
Втора: 09.06.2022

ДГС Симитли

Обект: 2229 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 35229.00 Първа: 09.06.2022
Втора: 09.06.2022

ДГС Симитли

Обект: 2228 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 20282.00 Първа: 09.06.2022
Втора: 09.06.2022

ДГС Симитли

Обект: 2227 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 13489.00 Първа: 09.06.2022
Втора: 09.06.2022

ДГС Симитли

Обект: 2221 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 30969.00 Първа: 09.06.2022
Втора: 09.06.2022

ДГС Симитли

Обект: 2201ЮЗДП Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51044.00 Първа: 31.05.2022
Втора: 31.05.2022

ДГС Симитли

Обект: 2226МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 27260.00 Първа: 04.05.2022
Втора: 04.05.2022

ДГС Симитли

Обект: 2223 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 13275.00 Първа: 01.06.2022
Втора: 01.06.2022

ДГС Симитли

Обект: 2210МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18970.00 Първа: 24.02.2022
Втора: 24.02.2022

ДГС Симитли

Обект: 2219МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14000.00 Първа: 24.02.2022
Втора: 24.02.2022

ДГС Симитли

Обект: 2218МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 41960.00 Първа: 24.02.2022
Втора: 24.02.2022

ДГС Симитли

Обект: 2217МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8490.00 Първа: 24.02.2022
Втора: 24.02.2022

ДГС Симитли

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 10228.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Симитли

Обект: 2216-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 52682.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Симитли

Обект: 2214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 32040.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Симитли

Обект: 2205 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24868.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Симитли

Обект: 2204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 43433.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Симитли

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 126032.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022