Биоразнообразие в повече!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Симитли

Обект: 2433MT Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 77269.00 Първа: 28.05.2024
Втора: 28.05.2024

ДГС Симитли

Обект: 2432 МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 72851.00 Първа: 25.04.2024
Втора: 25.04.2024

ДГС Симитли

Обект: 2431П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 74925.00 Първа: 25.04.2024
Втора: 25.04.2024

ДГС Симитли

Обект: 2430 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 92887.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Симитли

Обект: 2429 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 43829.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Симитли

Обект: 2427 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 94191.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Симитли

Обект: 2428 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 91105.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Симитли

Обект: 2426 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 56682.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Симитли

Обект: 2425 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 46582.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Симитли

Обект: 2424МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33807.00 Първа: 17.04.2024
Втора: 17.04.2024

ДГС Симитли

Обект: 2422-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 35988.00 Първа: 28.05.2024
Втора: 28.05.2024

ДГС Симитли

Обект: 2421-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37841.00 Първа: 28.05.2024
Втора: 28.05.2024

ДГС Симитли

Обект: 2420-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 65824.00 Първа: 25.04.2024
Втора: 25.04.2024

ДГС Симитли

Обект: 2419 MT Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 87420.00 Първа: 13.02.2024
Втора: 13.02.2024

ДГС Симитли

Обект: 2418 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37622.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДГС Симитли

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 16168.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024