Биоразнообразие в повече!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Симитли

Обект: 2423 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3691.00 Първа: 25.04.2024
Втора: 25.04.2024