Биоразнообразие в повече!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Симитли

Обект: 2252П-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 4982.00 Първа: 05.10.2022
Втора: 05.10.2022

ДГС Симитли

Обект: 2225-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 7245.00 Първа: 01.06.2022
Втора: 01.06.2022

ДГС Симитли

Обект: 2224-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32012.00 Първа: 01.06.2022
Втора: 01.06.2022

ДГС Симитли

Обект: 2220-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 93300.00 Първа: 01.04.2022
Втора: 01.04.2022

ДГС Симитли

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 110066.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Симитли

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 75376.00 Първа: 13.01.2022
Втора: 13.01.2022