Биоразнообразие в повече!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Симитли

Обект: 2225 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26574.00 Първа: 28.04.2022
Втора: 28.04.2022

ДГС Симитли

Обект: 2224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 45140.00 Първа: 28.04.2022
Втора: 28.04.2022

ДГС Симитли

Обект: 2222-193 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38320.00 Първа: 22.03.2022
Втора: 22.03.2022

ДГС Симитли

Обект: 2220 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 40913.00 Първа: 11.03.2022
Втора: 11.03.2022