Биоразнообразие в повече!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Симитли

Обект: 2434 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 84047.00 Първа: 14.06.2024
Втора: 14.06.2024