Биоразнообразие в повече!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Симитли

Обект: 2252П193 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 8740.00 Първа: 14.09.2022
Втора: 14.09.2022

ДГС Симитли

Обект: 2244-193 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5165.00 Първа: 04.08.2022
Втора: 04.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2225П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26574.00 Първа: 28.04.2022
Втора: 28.04.2022

ДГС Симитли

Обект: 2224П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 45140.00 Първа: 28.04.2022
Втора: 28.04.2022

ДГС Симитли

Обект: 2222-193 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 38320.00 Първа: 22.03.2022
Втора: 22.03.2022

ДГС Симитли

Обект: 2220 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 40913.00 Първа: 11.03.2022
Втора: 11.03.2022