Биоразнообразие в повече!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Симитли

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5470.00 Първа: 29.04.2022
Втора: 29.04.2022

ДГС Симитли

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26630.00 Първа: 04.04.2022
Втора: 04.04.2022