Биоразнообразие в повече!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Симитли

Обект: 2251МТ-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 28175.00 Първа: 04.08.2022
Втора: 04.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2250МТ-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 9046.00 Първа: 04.08.2022
Втора: 04.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2249МТ-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 13086.00 Първа: 04.08.2022
Втора: 04.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2248МТ-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16023.00 Първа: 04.08.2022
Втора: 04.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2247-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 30905.00 Първа: 04.08.2022
Втора: 04.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2246 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 31543.00 Първа: 03.08.2022
Втора: 03.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2245 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 7789.00 Първа: 03.08.2022
Втора: 03.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2243 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 10585.00 Първа: 03.08.2022
Втора: 03.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2242-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 6020.00 Първа: 03.08.2022
Втора: 03.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2241 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 40772.00 Първа: 30.06.2022
Втора: 07.07.2022

ДГС Симитли

Обект: 2240 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 28000.00 Първа: 30.06.2022
Втора: 07.07.2022

ДГС Симитли

Обект: 2239 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 60354.00 Първа: 30.06.2022
Втора: 07.07.2022

ДГС Симитли

Обект: 2238 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 26112.00 Първа: 30.06.2022
Втора: 07.07.2022

ДГС Симитли

Обект: 2237-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23174.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС Симитли

Обект: 2236-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16729.00 Първа: 04.08.2022
Втора: 04.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2235-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23321.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС Симитли

Обект: 2234-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 28370.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС Симитли

Обект: 2233 -МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 41725.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС Симитли

Обект: 2231-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 33746.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС Симитли

Обект: 2232 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 18388.00 Първа: 09.06.2022
Втора: 09.06.2022

ДГС Симитли

Обект: 2230 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 13978.00 Първа: 09.06.2022
Втора: 09.06.2022

ДГС Симитли

Обект: 2229 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 35229.00 Първа: 03.08.2022
Втора: 03.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2228 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 20282.00 Първа: 09.06.2022
Втора: 09.06.2022

ДГС Симитли

Обект: 2227 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 13489.00 Първа: 09.06.2022
Втора: 09.06.2022

ДГС Симитли

Обект: 2221П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 30969.00 Първа: 03.08.2022
Втора: 03.08.2022

ДГС Симитли

Обект: 2201ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51044.00 Първа: 24.06.2022
Втора: 24.06.2022

ДГС Симитли

Обект: 2226-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 33253.00 Първа: 29.06.2022
Втора: 06.07.2022

ДГС Симитли

Обект: 2223-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 13275.00 Първа: 01.06.2022
Втора: 01.06.2022

ДГС Симитли

Обект: 2210-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 18970.00 Първа: 24.02.2022
Втора: 24.02.2022

ДГС Симитли

Обект: 2219МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14000.00 Първа: 24.02.2022
Втора: 24.02.2022

ДГС Симитли

Обект: 2218МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 41960.00 Първа: 24.02.2022
Втора: 24.02.2022

ДГС Симитли

Обект: 2217МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8490.00 Първа: 24.02.2022
Втора: 24.02.2022

ДГС Симитли

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 10228.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Симитли

Обект: 2216-П Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 52682.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Симитли

Обект: 2214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 32040.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Симитли

Обект: 2205 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24868.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Симитли

Обект: 2204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 43433.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022

ДГС Симитли

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 126032.00 Първа: 06.01.2022
Втора: 06.01.2022