Биоразнообразие в повече!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Симитли

Обект: 2316-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 161076.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Симитли

Обект: 2316-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 122573.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Симитли

Обект: 2318 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 60799.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Симитли

Обект: 2317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 75009.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Симитли

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 105442.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Симитли

Обект: 2312-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 79768.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Симитли

Обект: 2312-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 102088.00 Първа: 13.01.2023
Втора: 13.01.2023

ДГС Симитли

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 88579.00 Първа: 12.01.2023
Втора: 12.01.2023

ДГС Симитли

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 56293.00 Първа: 12.01.2023
Втора: 12.01.2023

ДГС Симитли

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 49667.00 Първа: 12.01.2023
Втора: 12.01.2023

ДГС Симитли

Обект: 2307-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 72813.00 Първа: 12.01.2023
Втора: 12.01.2023

ДГС Симитли

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 71144.00 Първа: 12.01.2023
Втора: 12.01.2023

ДГС Симитли

Обект: 2305-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 88426.00 Първа: 12.01.2023
Втора: 12.01.2023

ДГС Симитли

Обект: 2320 МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31217.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Симитли

Обект: 2308 МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 13815.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Симитли

Обект: 2303-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 66082.00 Първа: 12.01.2023
Втора: 12.01.2023

ДГС Симитли

Обект: 2303-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 97174.00 Първа: 12.01.2023
Втора: 12.01.2023

ДГС Симитли

Обект: 2302 МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 84370.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Симитли

Обект: 2319 МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 67937.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Симитли

Обект: 2314 МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 24016.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Симитли

Обект: 2304 МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32490.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Симитли

Обект: 2301 МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 87428.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023