Биоразнообразие в повече!

Конкурси

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 10-11.10.2015г. на територията на ТП ДГС Симитли На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 10-11.10.2015г. на територията на ТП ДГС Симитли ЗАПОВЕД